Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) gdy dojdzie do wypadku przy pracy Pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy.

Doszło do wypadku w Twojej firmie? Skorzystaj z naszego wsparcia! Ustalimy okoliczności i przyczynę zaistniałego wypadku, dokonamy oględzin miejsca wypadku, wysłuchamy poszkodowanego raz świadków wypadku. Na koniec sporządzimy protokół powypadkowy
i załączymy do niego wymagane prawem dokumenty.

PAMIĘTAJ! Gdy dojdzie do wypadku Twojego pracownika powołany przez Ciebie zespół ma 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego od momentu powzięcia przez Ciebie jako Pracodawcy informacji o wypadku.

Korzystając z naszej usługi wykonania dokumentacji powypadkowej otrzymujesz:

  • Poprawnie sporządzony protokół powypadkowy
  • Doradztwo w zakresie odszkodowań z ZUS
  • Wsparcie w ustaleniu środków profilaktycznych