Kurs pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do działań ratowniczych w firmie.

Zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG i w świetle ustawy z dnia 28.11.2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz 1460 art.209) wszystkie instytucje publiczne i zakłady pracy muszą wyznaczyć i przeszkolić osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy pracownikom i wszystkim osobom przebywającym na jej terenie – klientom, zwiedzającym.

Na dziesięciu pracujących powinna przypadać co najmniej jedna osoba przeszkolona oraz wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy.

Na życzenie klienta istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na podstawie indywidualnego programu. Kurs Pierwszej Pomocy może zostać przeprowadzony przez Naszych ratowników w miejscu pracy warunek do spełnienia min. 10 osób.