Zgodnie z Kodeksem Pracy to pracodawca odpowiada za stan BHP w zakładzie.

Proponujemy przeprowadzenie wewnętrznego audytu BHP. Ustalmy wszystkie niezgodności bhp zanim zrobią to organy kontrolne. Unikniesz konsekwencji prawnych. Zakres audytu zawsze ustalamy indywidualnie według oczekiwań Klienta. Po wykonaniu audytu sporządzamy raport z opisem stwierdzonych niezgodności oraz zestawieniem propozycji rozwiązań, zaleceń do realizacji czy działań technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy. Po przeprowadzonym audycie i analizie sporządzonego raportu dowiesz się, czy jako Pracodawca wywiązujesz się z obowiązków nałożonych przez prawo.

Korzystając z usługi przeprowadzenia audytu w Twojej firmie otrzymujesz:

  • Szczegółowy raport oraz dokumentacje fotograficzną ze stwierdzonymi niezgodnościami
  • Zestawienie propozycji rozwiązań
  • Program działań naprawczych